Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Història de Sabadell

Màquines tèxtils dels segles XIX i XX

Vista general de la sala «Màquines tèxtils dels segles XIX i XX»

Vista general de la sala «Màquines tèxtils dels segles XIX i XX»

La història contemporània de Sabadell (segles XIX-XX) és indestriable de la història de la indústria tèxtil, que va ser motor de canvi i de creixement en tots els aspectes: econòmic, social, cultural, demogràfic i urbanístic... La major part de la població que treballava ho feia a la indústria tèxtil o bé a les indústries auxiliars.

En aquesta sala hi ha exposats diferents tipus de telers manuals i mecànics, i altres màquines utilitzades en el procés tèxtil.

scroll to top icon