Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història de Girona

Carbonera i cisterna de l’antic convent de frares caputxins de Sant Antoni

Carbonera de l’antic convent de Sant Antoni de frares caputxins, segle XVIII, a la part més antiga de l’edifici, el soterrani, anterior al 1762. Fotografia de Jordi Grasiot.

Carbonera de l’antic convent de Sant Antoni de frares caputxins, segle XVIII, a la part més antiga de l’edifici, el soterrani, anterior al 1762. Fotografia de Jordi Grasiot.

Aquesta cisterna constitueix un interessant exemple d’aljub, amb voltes de pedra sobre pilars i unes dimensions de 15 m d’altura per 10 m d’amplada i de llargada. S’utilitzava per recollir i emmagatzemar les aigües pluvials per tal de proveir d’aigua el convent.

De cronologia i situació semblants a la cisterna, durant la Guerra Civil la carbonera es va habilitar com a refugi antiaeri del personal docent i de l’alumnat del centre, així com dels veïns i veïnes de la zona. Les seves peculiars característiques constructives ―volta de canó i parets molt gruixudes, excavada en part a la mateixa roca― i la seva situació van facilitar aquest ús.

RXAṚITA

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
museuhistoria@ajgirona.cat
scroll to top icon