Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història de Girona

Agència Gómez

Aquest establiment modernista havia acollit tres dependències diferents: l’arxiu notarial, una oficina de banca i la Notaria Saguer

Aquest establiment modernista havia acollit tres dependències diferents: l’arxiu notarial, una oficina de banca i la Notaria Saguer

El 1966, quan ja feia anys que funcionava com a Agència Gómez, va passar a ser la seu de l’Agència Muñoz, i com a tal funcionà fins al 2013. Aquell any, el propietari, Antoni Muñoz Delgado, féu donació del mobiliari i dels diferents elements modernistes de l’interior a l’Ajuntament. Des de principis del 2014, l’espai acull dependències del Servei Municipal d’Educació.

De l’edifici, d’origen medieval i que experimentà una magnífica remodelació el 1909, en destaquen el rètol amb esgrafiat sobre fons rugós i els tancaments de fusta envernissada, amb vidres gravats amb àcid fluorhídric. Tot el conjunt és d’estil marcadament modernista, i tant el mobiliari com la façana que es veuen actualment són originals d’aquella època.

Del mobiliari, destaca principalment un interessant taulell de fusta i de vidre, i unes rengleres de calaixos i prestatges que recobreixen les parets. Aquests calaixos estaven destinats a conservar la documentació dels ajuntaments de la província, i per això tenen el nom de cadascun dels municipis gravat al vidre frontal.

L’edifici està catalogat dins el Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de la ciutat de Girona.

RXAṚITA

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.girona.cat/museuhistoria
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
museuhistoria@ajgirona.cat
scroll to top icon