Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història de Girona

La impremta a Girona

Moble de calaixos i tipografies de fusta de la Impremta Masó, finals del segle XX. Fotografia de Xènia Gasull.

Moble de calaixos i tipografies de fusta de la Impremta Masó, finals del segle XX. Fotografia de Xènia Gasull.

Des de les darreries del segle XV fins l’actualitat s’han imprès a la ciutat de Girona milers de llibres, fullets, opuscles, estampes, oracions, goigs, tot tipus de documents oficials, forenses, premsa inclosa. La majoria eren negocis familiars que passaven de pares a fills, i moltes van ser regides per dones, com Maria Bro, Maria Figaró o la vidua de Llach. Als segles XIX i XX les impremtes de la ciutat varen viure un moment d’especial esplendor. N’hi havia moltes, entre les que podríem destacar la de la família Masó, instal·lada als baixos de la casa pairal, al carrer de les Ballesteries. D’allà prové aquest moble de calaixos que servia per guardar els tipus, les peces de fusta amb lletres en relleu, que servien per configurar les paraules que havien de ser impreses.

scroll to top icon