Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història de Girona

Girona

Terrassa del museu amb claustre procedent del Convent de Sant Domènec, s. XIII. Fotografia de Kim Perevalsky.

Terrassa del museu amb claustre procedent del Convent de Sant Domènec, s. XIII. Fotografia de Kim Perevalsky.

El Museu d’Història de Girona s’ubica en un edifici vell i honorable, que te un munt d’històries per explicar: fou testimoni de les primeres construccions urbanes de la ciutat romana, va acollir famílies notables en els temps esplèndids de la ciutat medieval, va viure les vicissituds i transformacions espirituals i materials de la Girona barroca, i va ser seu d’alguns dels canvis substancials, socials, polítics, i culturals, arribats amb els temps contemporanis. Des del seu lloc privilegiat al bell mig del barri vell, i a través de sales temàtiques, col·leccions polièdriques i espais singulars, el Museu explica les històries, plurals i diverses, que han anat conformant Girona i que han construït les vides de la seva gent al llarg del temps.   

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

GID N ṢṢENYAL

Xẓar gid n ṣṣenyal n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa γidyuyat i yeǧan

ṚEHWAYEJ

<p>El cementiri o dessecador de l&rsquo;antic convent de Sant Antoni de frares caputxins, segle XVIII.&nbsp;Fotografia d&rsquo;Elm M&uacute;rcia.</p>
Un edifici emblemàtic
Un edifici emblemàtic
<p>Taula, prestatgeries, llibres, m&agrave;quina d&rsquo;escriure i eines d&rsquo;escriptura de Carles Rahola que tenia al domicili familiar de la ronda de Ferran Puig, mantinguts intactes per part de la fam&iacute;lia, segle XX. Fotografia de Jordi Puig.
Despatx de Carles Rahola Llore
Despatx de Carles Rahola Llorens
<p>Ordidor de cinteria estreta de la f&agrave;brica Grober de Girona, inicis del segle XX. Fotografia d&#39;Aniol Resclosa.</p>
Ordidor de cinteria estreta
Ordidor de cinteria estreta
<p>Moble de calaixos i tipografies de fusta de la Impremta Mas&oacute;, finals del segle XX. Fotografia de X&egrave;nia Gasull.</p>
La impremta a Girona
La impremta a Girona
<p>Mosaic pavimental de Can Pau Birol, Bell-lloc del Pla, Girona, 300 dC. <em>Opus tesselatum</em>. Fotografia de Jordi Puig.</p>

<p>&nbsp;</p>
Gerunda, ciutat romana
Gerunda, ciutat romana
<p>Caps de dames medievals, segle XIV i XV. Pedra de Girona. Fotografia de X&egrave;nia Gasull.</p>
Caps de dames medievals
Caps de dames medievals
<p><em>&Agrave;ngel de la Catedral</em>, Ramon Salvatella, segle XVIII. Metall. Fotografia de Mart&iacute; Artalejo.</p>
La Girona del Barroc
La Girona del Barroc
<p>Esb&oacute;s per <em>El gran dia de Girona</em>, Ramon Mart&iacute; Alsina, c. 1862. Oli sobre tela. Dip&ograve;sit de l&rsquo;MNAC. Fotografia d&#39;Elm M&uacute;rcia.</p>
Quadre de preparació d'El gran
Quadre de preparació d'El gran dia de Girona
<p>Pots amb productes qu&iacute;mics procedents del laboratori de&nbsp;l&rsquo;antic Institut d&rsquo;Ensenyament Mitj&agrave; de Girona, segles XIX i XX. Fotografia d&#39;Aniol Resclosa.</p>
Institut d'Ensenyament Mitjà
Institut d'Ensenyament Mitjà
<p>Aparell retransmissor de r&agrave;dio i gramola, segle XX. Col&middot;lecci&oacute; Jaume Pol. Fotografia d&#39;Aniol Resclosa.</p>
La ràdio a Girona
La ràdio a Girona
<p><em>Carrer C&uacute;ndaro</em>, Mela Mutermilch, 1914. Oli sobre tela. Donaci&oacute; de la fam&iacute;lia Montsalvatge.</p>
Quadre Carrer Cúndaro
Quadre Carrer Cúndaro
<p>Fotografia de Francesc Maci&agrave; al balc&oacute; de l&rsquo;Ajuntament de Girona, 1931. Ajuntament de Girona - CRDI. Fotografia de Josep Maria Sagrera.</p>
Temps de república
Temps de república
<p>Sis-cents i Gi de Girona, anys 60 del segle XX. Fotografia d&#39;Elm M&uacute;rcia.</p>
La Gi de Girona
La Gi de Girona
<p>Partitura de la sardana Valenta, obra de Teresa Su&ntilde;er, 1960. Fotografia d&rsquo;Aniol Resclosa.</p>
La cobla i la sardana
La cobla i la sardana

LIMTIḌAḌAT

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.girona.cat/museuhistoria
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
museuhistoria@ajgirona.cat

RXAṚITA

scroll to top icon