Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Història de Catalunya

A la perifèria de l’imperi. Segles XVI-XVIII

L’Onze de Setembre de 1714. Fotografia de Pepo Segura.

L’Onze de Setembre de 1714. Fotografia de Pepo Segura.

Dins l’imperi europeu i mundial dels Àustries, Catalunya manté el seu estat propi i inicia un creixement econòmic. La pugna de la monarquia hispànica amb França, amb qui es disputa l’hegemonia d’Europa, provoca conflictes fronterers continus. La mar esdevé també frontera d’un altre poderós enemic: el cors barbaresc i otomà. D’altra banda, en el si del país, la crisi social provoca l’extensió del bandolerisme.

En temps de construcció de l’estat modern, l’autoritarisme creixent dels monarques es contraposa a les doctrines constitucionalistes, elaborades des de les institucions catalanes. En aquest context polític tenen lloc la Guerra dels Segadors (1640-1659) i la Guerra de Successió (1705-1715). A la fi d’aquesta, el 1716, amb el Decret de Nova Planta, Felip V, el primer rei de la branca espanyola dels Borbons, aboleix les constitucions i les institucions de Catalunya.

S’estén l’estètica barroca, caracteritzada per un llenguatge pessimista i exuberant alhora, i per una profunda voluntat d’explicar els dogmes contrareformistes.

ṚEHWAYEJ

<p>Bandera, segle XVII, tafet&agrave; de lli pintat. Donaci&oacute; Dr. Enric Cat. Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya.</p>
Bandera
Bandera
<p><em>Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Catalu&ntilde;a, establecida por su Magestad, con Decreto de diez y seis de Enero de mil setecientos y diez y seis</em>. Barcelona, 1716. Joseph Texid&oacute;, Impressor del Rey N. Sr. Col.Museu d
Decret de Nova Planta
Decret de Nova Planta
<p>Sant Miquel Arc&agrave;ngel, segles XVII-XVIII, fusta policromada, castell monestir de Sant Miquel d&rsquo;Escornalbou.&nbsp;Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya.&nbsp;</p>
Sant Miquel Arcàngel
Sant Miquel Arcàngel
scroll to top icon