Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Història de Catalunya

Gerreta litúrgica

Gerreta litúrgica, 713-717, bronze. Museu d’Història de Catalunya.

Gerreta litúrgica, 713-717, bronze. Museu d’Història de Catalunya.

Localitzada al castellum de Sant Julià de Ramis (Gironès) l’any 2000, aquesta gerreta es trobava en una petita estança dins un nivell d’enderroc produït de manera natural per l’abandonament pacífic del lloc entre el 713 i el 717.

La gerreta és de bronze i es va recuperar totalment sencera, és esvelta i té forma de fus. En el coll es localitza una banda, dins de la qual, un cop acabada la peça i amb un burí, es va gravar amb tota claredat, elegància i precisió la inscripció següent:
+ SINDE + ARES BITA D S
que es podria llegir com a:
+Sinde +Ares bita D(eus) o D(ominus) s(eruet)
i traduir com a:
(Que) el Senyor (o Déu) (con)servi la vida a +Sinde (i) a +Ares

scroll to top icon