Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Història de Catalunya

Decret de Nova Planta

Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, establecida por su Magestad, con Decreto de diez y seis de Enero de mil setecientos y diez y seis. Barcelona, 1716. Joseph Texidó, Impressor del Rey N. Sr. Col.Museu d

Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, establecida por su Magestad, con Decreto de diez y seis de Enero de mil setecientos y diez y seis. Barcelona, 1716. Joseph Texidó, Impressor del Rey N. Sr. Col.Museu d

La Guerra de Successió a la monarquia hispànica (1702-1714) acaba amb el setge i la caiguda de Barcelona l’11 de setembre de 1714. El règim d’ocupació militar és confirmat pel Decret de Nova Planta (1716). Un capità general té tot el poder civil i militar i presideix l’Audiència. Una nova institució, la Intendència, es fa càrrec dels nous impostos, com el cadastre.

scroll to top icon