Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Art de Sabadell

De l’Art Nou als anys trenta

Exposició permanent, segon pis.

Exposició permanent, segon pis.

L’esperit nou del canvi de segle va influir sobre una sèrie d’artistes que treballaven disciplines com la fotografia, les arts gràfiques o la ceràmica. Els corrents modernistes, representats pel fotògraf Joan Vilatobà, es diluïen amb la irrupció dels nous corrents vinguts de París i Barcelona.

El veritable revulsiu no arribà, però, a Sabadell fins a l’any 1915 amb l’exposició «Art Nou Català», promoguda pel poeta Joaquim Folguera i l’agitador artístic Santiago Segura des de les sales del Centre Català. L’exposició i les activitats organitzades al seu voltant presentaven els nous corrents noucentistes defensats per Eugeni d’Ors, i provocaren a la ciutat una àmplia polèmica amb els postulats tradicionals defensats des de l’Acadèmia de Belles Arts.

Aquest canvi estètic s’anà impregnant d’una forma lenta i tardana en l’ambient cultural de la ciutat, no sols en el camp de les arts plàstiques, sinó també en la literatura, la poesia i el teatre.

Un grup plural d’artistes, encapçalats per Antoni Vila Arrufat, Rafael Durancamps, Joan Vila Puig, Ricard Marlet, entre d’altres, caracteritzen l’art sabadellenc dels anys trenta, que, malgrat estar apartat de les avantguardes, era representatiu dels nous corrents figuratius europeus.

ṚEHWAYEJ

scroll to top icon