Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Art de Sabadell

Corpus de sang, Antoni Estruch (1907)

Els segadors, Antoni Estruch, 1907. Oli sobre tela, 262 × 404 cm. Museu d’Art de Sabadell.

 

Els segadors, Antoni Estruch, 1907. Oli sobre tela, 262 × 404 cm. Museu d’Art de Sabadell.

 

La pintura d'història

Els segadors, també dit Corpus de sang, d’Antoni Estruch Bros (Sabadell, 1873 - Buenos Aires, 1957), és una obra típica del concepte artístic vuitcentista. Fou executada en una època de desconcert, quan l’artista ja havia perdut el suport del seu mecenes, Francesc Ponsà. Curiosament, però, aleshores va pintar les dues obres que, malgrat les polèmiques, més fama van obtenir: Els segadors (1907) i L’onze de setembre del 1714 (1909). Se’n va fer una difusió sobretot gràfica, ja que la litografia Madriguera en comercialitzà el mateix 1907 una oleografia, que connectà amb el sector estèticament més tradicionalista del fort catalanisme aleshores dominant.

scroll to top icon