Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Art de Sabadell

Academicismes del segle XIX

Exposició permanent, segon pis.

Exposició permanent, segon pis.

A partir de la segona meitat del segle XIX es pot començar a parlar d’activitat artística a Sabadell, amb la creació de l’Acadèmia de Belles Arts per Joan Vila Cinca, Joan Figueras, Josep Espinalt i Ramon Quer. Aquesta institució vertebrarà la trajectòria dels artistes locals fins ben entrat el segle XX.

Els ideals estètics de l’academicisme eren comuns arreu d’Europa. Se centraven en una mirada constant cap al passat, en els cànons classicistes de tècnica i bellesa. Per això eren tan importants l’aprenentatge i l’estudi, i Roma era el punt de referència i una font inesgotable de coneixement d’una antiguitat idealitzada. I també ho eren París, Madrid o Barcelona per a molts dels artistes de la ciutat.

Aquest romanticisme derivarà al llarg del segle en un esperit retòric i eclèctic allunyat de la realitat. La mitologia romana, els passatges religiosos, els grans temes històrics, el costumisme, el paisatgisme i l’orientalisme conformen una cosmologia pròpia i recurrent en els artistes de l’època.

La col·lecció permet gaudir de la producció heterogènia d’un nombrós grup d’artistes que al voltant de l’Acadèmia de Belles Arts van conrear aquests diferents gèneres pictòrics.

ṚEHWAYEJ

scroll to top icon