Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Art de Girona

Retaule de Sant Pere de Púbol

Retaule de Sant Pere de Púbol, Bernat Martorell, 1437. Pintura al tremp sobre fusta, 490 x 370 cm. Església de Sant Pere de Púbol. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Retaule de Sant Pere de Púbol, Bernat Martorell, 1437. Pintura al tremp sobre fusta, 490 x 370 cm. Església de Sant Pere de Púbol. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Aquest retaule és una de les obres més remarcables del gòtic internacional a Catalunya. Va ser realitzat per Bernat Martorell per ornar l’absis de l’església parroquial de Sant Pere de Púbol. Martorell va dirigir un dels tallers més destacats del moment i aquesta n’és una de les seves obres més representatives.

Esta dedicat a la vida i martiris de sant Pere, que es representa en la taula central com a primer Papa de l’Església i envoltat del col·legi cardenalici. Al seus peus s’hi pinten els donants de l’obra: Bernat de Corbera, la seva esposa Margarida de Campllong i el seu fill Francesc, en un gest de pietat però també d’orgull i poder social. 

De l’obra se’n ha conservat el contracte d’encàrrec, del 1347,  que detalla les escenes a pintar i, també, els colors a utilitzar, especialment el blau d’atzurita, el vermelló i el verd de malaquita. 

scroll to top icon