Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Art de Girona

Marededéu de Palera

Marededéu de Palera, primera meitat del segle XV. Alabastre policromat, 75 x 39 x 24 cm. Església parroquial de Santa Maria, Palera. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Marededéu de Palera, primera meitat del segle XV. Alabastre policromat, 75 x 39 x 24 cm. Església parroquial de Santa Maria, Palera. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

La Mare de Déu de Palera, d’alabastre policromat, segueix el model iconogràfic de Marededeu amb Nen a la falda, si bé amb variacions que l’allunyen dels precedents d’època romànica. La Mare es manté asseguda i amb la mirada allunyada però amb un clar somriure. Amb la mà dreta sosté una esfera símbol de perfecció i de l’univers sobre el qual han de regnar, i amb l’esquerra sosté al Nen. Aquest beneeix amb una mà i amb l’altra sosté un llibre obert amb la inscripció «Ave, Maria, gratia plena», que subratlla la figura materna. Una clara transició cap al nous corrents estilístics del gòtic, en els quals les marededeus esdevenen més mares, més dones.

L’escultura és procedent de l’església de Santa Maria de Palera, on va romandre-hi fins al 1936, quan va ser trencada i salvada per un veí que en va guardar els trossos.

scroll to top icon