Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Art de Girona

Sant Joan Baptista

Sant Joan Baptista, Domènec Rovira el Major, cap a 1657-1678. Talla de fusta daurada i policromada, 129 x 50 x 33,5 cm. Museu d'Art de Girona - Fons Generalitat de Catalunya.

Sant Joan Baptista, Domènec Rovira el Major, cap a 1657-1678. Talla de fusta daurada i policromada, 129 x 50 x 33,5 cm. Museu d'Art de Girona - Fons Generalitat de Catalunya.

Aquesta talla representa a Sant Joan Baptista. S’hi bé ha perdut els atributs que portaria a les mans, és visible sota la rica policromia de la túnica el vestit de pell de camell que li és característic.

L’escultura resulta coincident estilísticament amb altres obres exposades a la mateixa sala – Santa Eulàlia i Sant Roc –. S’hi observa el mateix tractament del rostre de mirada profunda, expressió greu i pòmuls marcats, així com similar tractament del cos en l’accentuació del contrapposto i els plecs de la roba, que s’arremolinen a mitja cintura. Totes elles formarien part d’un únic retaule procedent del  monestir benedictí Sant Feliu de Guíxols, atribuït a Domènec Rovira el Major, escultor que treballà a Girona a mitjans del segle XVII. 

scroll to top icon