Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Art de Girona

Reliquiari

Reliquiari, segle XVII. Fosa en plata sobredaurada, repussada, cisellada, burinada amb pedres dures encastades, 27,5 x 20 x 16 cm. Palau Episcopal, Girona. Museu d'Art Girona.
Reliquiari, segle XVII. Fosa en plata sobredaurada, repussada, cisellada, burinada amb pedres dures encastades, 27,5 x 20 x 16 cm. Palau Episcopal, Girona. Museu d'Art Girona.

Reliquiari en forma de bust amb la imatge d’una santa sense identificar procedent del Palau Episcopal de Girona. Està elaborat en plata sobredaurada i repussada. Al centre del pit hi ha un recipient ovalat envoltat de pedres vermelles i una pedra encastada més gran situada al centre de la part superior, a mode de flor. Aquí era on es guardaven, visibles,  les relíquies de la santa que es venerava.

Els bust reliquiaris solien presentar-se a l’altar en les celebracions litúrgiques en honor del sant o la santa o bé acompanyar les processons religioses. Eren un atractiu pels fidels i creients i van gaudir d’una gran popularitat a partir de la Contrareforma catòlica, quan es  va posar èmfasi en la creença de la capacitat d’intercessió dels sants, i les relíquies.

scroll to top icon