Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Art de Girona

Absis de Pedrinyà

Absis, Mestre de Pedrinyà, finals del segle XII - principis del segle XIII. Fresc traspassat a tela, 460 x 335 x 227 cm. Església de Sant Andreu de Pedrinyà. Museu d’Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Absis, Mestre de Pedrinyà, finals del segle XII - principis del segle XIII. Fresc traspassat a tela, 460 x 335 x 227 cm. Església de Sant Andreu de Pedrinyà. Museu d’Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Les pintures murals de l’absis de Sant Andreu de Pedrinyà (La Pera, Baix Empordà), son un dels exemples més rellevants de pintura mural de l’àmbit gironí. Han estat datades entre finals del segle XII i principis del segle XIII. Pintades al fresc, desenvolupen un complet repertori iconogràfic presidit pel Crist en Majestat dins una mandorla, flanquejat pel Tetramorf, figuració simbòlica dels quatre evangelistes. En un altra nivell, per sota una sanefa amb inscripció descriptiva, hi discorren escenes de la Visitació, l’Anunciació a Maria, el Naixement i l’Anunciació als pastors; en un nivell inferior hi veiem elements decoratius de cortinatges. 

scroll to top icon