Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Art de Girona

El bateig de Crist

El bateig de Crist, Alessandro Turchi, cap al 1630. Oli sobre tela, 158 x 133 cm. Museu d'Art de Girona - Dipòsit Museo Nacional del Prado.

El bateig de Crist, Alessandro Turchi, cap al 1630. Oli sobre tela, 158 x 133 cm. Museu d'Art de Girona - Dipòsit Museo Nacional del Prado.

L’obra testimonia l’èxit que aquest autor d’origen veronès va assolir amb la seva activitat romana i el prestigi del seu art entre l’alta aristocràcia col·leccionista. Es tracta d’un quadre d’una execució preciosista que, amb notes de naturalitat, opta per una composició classicista en la qual escenari, llum, cromatisme i sentimentalitat es fusionen en una delicada harmonia. Va ser adquirida a Itàlia amb destinació al Palacio del Buen Retiro de Madrid, va passar a formar part de les Col·leccions Reials i d’aquestes a les del Museo Nacional del Prado qui la va dipositar al museu provincial de Girona, el 1882.

scroll to top icon