Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Art de Cerdanyola

Cartell de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929

Cartell de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, il·lustració de G. Amat, cromolitografia. Impremta Rieusset S.A. Fotografia de Xavi Olivé. Museu d’Art de Cerdanyola.

 

Cartell de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, il·lustració de G. Amat, cromolitografia. Impremta Rieusset S.A. Fotografia de Xavi Olivé. Museu d’Art de Cerdanyola.

 

scroll to top icon