Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

La zona dels temples

Vista de les estructures corresponents als recintes sagrats de la ciutat ibèrica.

Vista de les estructures corresponents als recintes sagrats de la ciutat ibèrica.

A la part alta del poblat hi ha un barri sagrat, amb restes de dos temples. Aquesta disposició d’una zona sacra a la part alta vol imitar la de moltes ciutats gregues, on l’acròpoli o recinte dels santuaris s’elevava per sobre de la ciutat.

El temple situat a la banda sud és l’únic edifici públic que s’ha mantingut força complet pel que fa a la planta, fet que permet estudiar les característiques constructives de l’edifici. Era de planta rectangular, disposava d’un vestíbul d’entrada i contraforts externs, i conserva restes del paviment, fet a base d’un morter impermeable de sorra, calç i ceràmica decorat amb tessel·les blanques. Aproximadament a un metre d’aquest temple, al costat nord i en paral·lel, es conserven restes d’un altre temple, de grans dimensions, que es troba parcialment sota l’edifici de l’actual museu.

En aquesta zona es van recuperar diferents tipus de mosaics, estucs pintats, motllures i cornises que ens permeten fer-nos una idea de la monumentalitat d’aquests edificis. Així mateix, foren descoberts nombrosos exvots de terra cuita fets amb motlle que, amb un gran realisme, representen el rostre de possibles personatges mitològics. Els exvots estaven policromats, però no queden gaires restes d’aquesta pintura.

ṚEHWAYEJ

<p>Fragment d&rsquo;una m&agrave;scara descoberta a les excavacions de la zona dels temples.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Ullastret.</p>
Màscara de terra cuita
Màscara de terra cuita
scroll to top icon