Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

Martell de tall

Fragment d’un martell de ferro que servia per marcar i tallar la pedra. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Ullastret.

Fragment d’un martell de ferro que servia per marcar i tallar la pedra. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Ullastret.

Martell de tall de forma allargada, amb un forat per encaixar-hi un mànec de fusta. Aquesta eina de ferro tenia un extrem en forma de destral que servia per marcar i tallar la pedra, mentre que l’altre extrem era emprat per picar-la o trencar-la. Eines com aquesta es van utilitzar en l’extracció dels grans blocs de pedra procedents de l’excavació del fossat o de l’explotació de les pedreres, situades al nord i al sud del puig de Sant Andreu, que posteriorment es van emprar en la construcció de la muralla.

scroll to top icon