Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

Vas dels cavalls

Imatge de la gerra anomenada Vas dels cavalls, en la qual s’aprecia una escena d’un genet sobre un cavall. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Ullastret.

Imatge de la gerra anomenada Vas dels cavalls, en la qual s’aprecia una escena d’un genet sobre un cavall. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Ullastret.

El Vas dels cavalls és una gerra de ceràmica feta al torn decorada amb pintura blanca. Aquesta és una producció característica del món indígena iber de la zona indiketa, en què Ullastret i el seu entorn constitueixen un dels principals centres productors. Aquest vas és una peça única, ja que en la seva decoració, a més de motius geomètrics i vegetals, com és habitual, s’observa una escena en la qual es veu un genet sobre un cavall que porta un altre cavall agafat per les regnes.

scroll to top icon