Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

Màscara de terra cuita

Fragment d’una màscara descoberta a les excavacions de la zona dels temples. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Ullastret.

Fragment d’una màscara descoberta a les excavacions de la zona dels temples. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Ullastret.

Fragment d’una terracota amb forma de cara. Aquesta peça fou trobada durant les excavacions de l’àrea sagrada del puig de Sant Andreu, dins la cisterna que està situada davant el temple més gran. En aquesta zona de culte de la ciutat, tant a l’interior de la mateixa cisterna com entre les ruïnes dels dos temples, es van localitzar 36 fragments més de terracotes. S’han interpretat com a exvots que haurien estat exposats a les parets interiors dels temples, vinculats als cultes que s’hi haurien practicat. Els estudis realitzats fins ara apunten que probablement corresponen a representacions de divinitats.

scroll to top icon