Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Món romà

Vista parcial de la sala 4.

Vista parcial de la sala 4.

El pas del món ibèric al món romà es produeix com a conseqüència de la romanització de les terres gironines a partir del 218 aC amb el desembarcament dels primers romans a Empúries.

Les noves ciutats i les vil·les agrícoles són la base de l’ocupació del territori. Les ciutats són seus del nou poder i les vil·les exploten el camp on el vi, l’oli i els cereals són els principals productes conreats.

Els nous gustos d’una societat plenament romanitzada es reflecteixen en els diferents objectes exposats, alguns de caire personal i delicat.

Els amulets i la representació de déus i mites ens apropen a una nova religiositat que afecta a costums tan bàsics com el ritual funerari.

L’expansió del cristianisme en el Baix Imperi transformarà una societat que mantindrà la seva base econòmica, administrativa i judicial fins i tot en època visigòtica, però que ja presenta una mentalitat i uns costums diferents. Poc a poc la religió cristiana impregna tots els aspectes de la vida quotidiana.

ṚEHWAYEJ

<p>Mosaic, vil&middot;la de Can Pau Birol (actual Bell-lloc del Pla), Girona, &egrave;poca romana, segle III dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Mosaic de Can Pau Birol
Mosaic de Can Pau Birol
<p>Placa d&rsquo;una caixa de n&uacute;via, la Font del Vilar (Avinyonet de Puigvent&oacute;s, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca romana, segle IV dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Placa
Placa
<p>Sarc&ograve;fag de les estacions, Emp&uacute;ries (Alt Empord&agrave;), &egrave;poca romana, segle IV dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Sarcòfag
Sarcòfag
<p>Sivella de cintur&oacute;, necr&ograve;polis romana i visigoda del Pla de l&rsquo;Horta (Sarri&agrave; de Ter, Giron&egrave;s), &egrave;poca visig&ograve;tica, segle VI dC. Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Sivella
Sivella
<p>Ampul&middot;la de Sant Menna, cer&agrave;mica, Emp&uacute;ries (L&rsquo;Escala, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca romana, 350-450 dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Ampul•la
Ampul•la
<p>Ponderal, bronze, Puig Rom (Roses, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca romana, segle VII dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Ponderal
Ponderal
<p>Plat amb peu trepanat, Collet de Sant Antoni de Calonge (Calonge, Baix Empord&agrave;), &egrave;poca romana, segle VII dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Plat amb peu
Plat amb peu
scroll to top icon