Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Pica baptismal

Pica baptismal, 1550. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Pica baptismal, 1550. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

L’església va ser parròquia del burg de Sant Pere i, per tant, s’hi administraven la major part de sagraments. D’aquí l’existència d’aquesta pica baptismal, datada del 1550.

La pica té dotze cares, entre les que s’hi troben dos escuts. Un amb el camp llis, ostenta la tiara i les claus de sant Pere, per l’advocació del monestir, i l’altre té en el camp un ganivet i una pell, l’eina i el producte del treball dels blanquers.

El gremi dels blanquers, que tenien els tallers ubicats al burg, devien ser els que finançaren la pica.

scroll to top icon