Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Crater

Crater de campana, ceràmica àtica de figures roges, Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell, Baix Empordà), època ibèrica, mitjan segle IV aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona. 

Crater de campana, ceràmica àtica de figures roges, Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell, Baix Empordà), època ibèrica, mitjan segle IV aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona. 

El crater s’utilitzava per barrejar el vi amb aigua en el banquet funerari. Al món ibèric, la vaixella àtica era un símbol de riquesa i denotava prestigi social. El crater de campana era una de les peces més prestigioses i, probablement, més costoses. Aquest exemplar presenta una decoració amb garlanda de fulles d’olivera sota la vora. L’escena conservada mostra una figura femenina, probablement una mènada, ballant amb un thýrsos (vara o bastó folrat amb vinya o heura) a la mà dreta. Al costat esquerre, destaca un griu, animal fabulós mig ocell, mig lleó, relacionat amb la mort i la resurrecció.

scroll to top icon