Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Agulla de cap enrotllat

Agulla de cap, bronze, necròpolis Can Bec de Baix (Agullana, Alt Empordà), bronze final, 900-800 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Agulla de cap, bronze, necròpolis Can Bec de Baix (Agullana, Alt Empordà), bronze final, 900-800 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Les agulles de cap enrotllat són una troballa habitual en els aixovars procedents de les necròpolis d’incineració del bronze final. Aquesta peça, en concret, té una forma més elaborada amb dos extrems enrotllats sobre si mateixos amb dues voltes.

scroll to top icon