Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Girona

Vista parcial del monestir de Sant Pere de Galligants.

Vista parcial del monestir de Sant Pere de Galligants.

La seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya aplega els materials arqueològics trobats a les excavacions de diversos jaciments de les comarques de Girona, des de la prehistòria fins a l'edat mitjana.

Té el seu origen en el Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Arts, fundat el 1846 per la Comissió Provincial de Monuments, i és, per tant, un dels més antics de Catalunya. Entre el 1846 i el 1857 el museu va tenir diverses ubicacions, fins que el 1857 es va instal·lar al monestir de Sant Pere de Galligants, lloc en què ha restat fins a l’actualitat i que li ha donat el nom amb el qual és conegut tradicionalment.

L'edifici en què es troba és una de les més notables mostres del romànic català del segle XII. No es coneix la data de la seva fundació, però ja existia a la primera meitat del segle X. El 1836 va ser abandonat per la comunitat de monjos benedictins, en aplicació de les lleis desamortitzadores. L’actual museu ocupa el claustre i l'església romànics, i un sobreclaustre construït a la segona meitat del segle XIX. Des de 1992 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya, actual ens de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

NNITAQAT

<p>Vista parcial de la sala 1.</p>
Prehistòria
Prehistòria
<p>Vista parcial de la sala 2.</p>
Edat dels metalls
Edat dels metalls
<p>Vista parcial de la sala 3.</p>
Les colonitzacions i l’època ibèrica
Les colonitzacions i l’època ibèrica
<p>Vista parcial de la sala 4.</p>
Món romà
Món romà
<p>Vista parcial del claustre del monestir.</p>
El monestir
El monestir

ṚEHWAYEJ

<p><em>Pic del Montgr&iacute;</em>, sobre c&ograve;dol de p&ograve;rfir, Cau del Duc (Torroella de Montgr&iacute;, Baix Empord&agrave;), paleol&iacute;tic inferior, 300.000-120.000 aC. Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Pic del Montgrí
Pic del Montgrí
<p>Nucli leval&middot;loisi&agrave;&nbsp;<em>(Levallois) </em>de<em>&nbsp;</em>quars, Can Planiol (Santa Coloma de Farners, la Selva), paleol&iacute;tic mitj&agrave;, 120.000-40.000 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Nucli leval•loisià
Nucli leval•loisià
<p>Arp&oacute; d&#39;&oacute;s, provinent de la Bora Gran d&rsquo;en Carreras (Seriny&agrave;, Pla de l&rsquo;Estany), paleol&iacute;tic superior, 16.500-13.700 BP.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Arpó
Arpó
<p>Collaret de petxines i os, provinent del Cau de les Goges (Sant Juli&agrave; de Ramis, Giron&egrave;s),&nbsp;19.000 - 16.000 aC,&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Collaret
Collaret
<p>Nucli de s&iacute;lex melat, necr&ograve;polis de Sant Juli&agrave; de Ramis (Giron&egrave;s), neol&iacute;tic ple, 4200-3500 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Nucli
Nucli
<p>Cassola de cer&agrave;mica a m&agrave;, La Bassa, Fonteta (Forallac, Baix Empord&agrave;), neol&iacute;tic mitj&agrave;, 4300-3900 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Atuell ceràmic fet a mà
Atuell ceràmic fet a mà
<p>Sepulcre megal&iacute;tic del dolmen del Solar d&#39;en Gibert (Rab&oacute;s d&rsquo;Empord&agrave;, Alt Empord&agrave;), neol&iacute;tic final - calcol&iacute;tic, 3500-2200 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Denes
Denes
<p>Alabarda de coure, Girona (Giron&egrave;s), neol&iacute;tic final - calcol&iacute;tic, 2200-2000 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Alabarda
Alabarda
<p>Agulla de cap, bronze, necr&ograve;polis Can Bec de Baix (Agullana, Alt Empord&agrave;), bronze final, 900-800 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Agulla de cap enrotllat
Agulla de cap enrotllat
<p>Destral, bronze, Ripoll (Ripoll&egrave;s), bronze final, 900-800 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Destral
Destral
<p>Urna d&rsquo;incineraci&oacute;,&nbsp;cer&agrave;mica a m&agrave;, necr&ograve;polis del Pi de la Lliura (Vidreres, la Selva), bronze final, 1100-850 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Urna
Urna
<p><em>Pitos </em>fenici, cer&agrave;mica a torn, necr&ograve;polis d&rsquo;Angl&egrave;s (la Selva), primera edat del ferro, 700-600 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Pithos
Pithos
<p>Ara, marbre, Mas Castellar de Pont&oacute;s (Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segles III - II aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Ara
Ara
<p>L&agrave;mina amb inscripci&oacute; ib&egrave;rica, plom, Castell de la Fosca (Palam&oacute;s, Baix Empord&agrave;),&nbsp;&egrave;poca ib&egrave;rica, segle III aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Plom
Plom
<p>Motllo de cap femen&iacute;, terracota, Rodhe (Roses, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segle III&nbsp;aC. Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Motllo
Motllo
<p>C&agrave;lat, cer&agrave;mica ib&egrave;rica pintada, Mas Castellar (Pont&oacute;s, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ibera, 200-175 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Càlat de Pontós
Càlat de Pontós
<p>C&agrave;lat, cer&agrave;mica comuna ib&egrave;rica, Bosc del Congost (Sant Juli&agrave; de Ramis, Giron&egrave;s), &egrave;poca ib&egrave;rica, 225-175 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Càlat
Càlat
<p>Gerra&nbsp;de cer&agrave;mica ib&egrave;rica de pintura blanca, parc residencial de Vilacolum (Torroella de Fluvi&agrave;, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segles V-IV aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Gerra
Gerra
<p>Plat de peix, cer&agrave;mica &agrave;tica de figures vermelles, Mas Castellar (Pont&oacute;s, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, finals del segle IV aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Plat
Plat
<p>Crater de campana,&nbsp;cer&agrave;mica &agrave;tica de figures roges, Sant Sebasti&agrave; de la Guarda (Palafrugell, Baix Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, mitjan segle IV aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.&nbsp;</p>
Crater
Crater
<p>Asc, cer&agrave;mica j&ograve;nica-mil&egrave;sia, Emp&uacute;ries (l&rsquo;Escala, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segle VI - inicis del segle V aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Asc
Asc
<p>Mosaic, vil&middot;la de Can Pau Birol (actual Bell-lloc del Pla), Girona, &egrave;poca romana, segle III dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Mosaic de Can Pau Birol
Mosaic de Can Pau Birol
<p>Nina, Emp&uacute;ries (l&rsquo;Escala, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca grega, segles VI-IV aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Nina
Nina
<p>Placa d&rsquo;una caixa de n&uacute;via, la Font del Vilar (Avinyonet de Puigvent&oacute;s, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca romana, segle IV dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Placa
Placa
<p>Sarc&ograve;fag de les estacions, Emp&uacute;ries (Alt Empord&agrave;), &egrave;poca romana, segle IV dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Sarcòfag
Sarcòfag
<p>Sivella de cintur&oacute;, necr&ograve;polis romana i visigoda del Pla de l&rsquo;Horta (Sarri&agrave; de Ter, Giron&egrave;s), &egrave;poca visig&ograve;tica, segle VI dC. Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Sivella
Sivella
<p>Ampul&middot;la de Sant Menna, cer&agrave;mica, Emp&uacute;ries (L&rsquo;Escala, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca romana, 350-450 dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Ampul•la
Ampul•la
<p>Ponderal, bronze, Puig Rom (Roses, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca romana, segle VII dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Ponderal
Ponderal
<p>Plat amb peu trepanat, Collet de Sant Antoni de Calonge (Calonge, Baix Empord&agrave;), &egrave;poca romana, segle VII dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Plat amb peu
Plat amb peu
<p>Pica baptismal, 1550.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Pica baptismal
Pica baptismal
<p>Reproducci&oacute; de la rosassa, segles XII - XIII.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Rosassa
Rosassa

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.macgirona.cat/
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
macgirona.cultura@gencat.cat

RXAṚITA

scroll to top icon