Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries

Monedes de la seca Untikesken d’Empúries

Anvers i revers de dues monedes ibèriques de la seca Untikesken. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.

Anvers i revers de dues monedes ibèriques de la seca Untikesken. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.

Les monedes que s’encunyaren amb la llegenda ibèrica d’Untikesken fan referència a l’ètnia indígena que habitava a la ciutat i al seu territori, i significa, per tant, ‘dels indigets’.

A l’anvers, figura el cap de la deessa Pal·les Atena, amb el casc corinti, la visera alçada i un gran plomall. Al revers, hi ha el cavall alat Pegàs amb el cap modificat. Aquestes emissions de bronze són el nexe d’unió entre les emissions de tipus grec i les cíviques, amb llegenda llatina, de la creació del municipi romà, en època d’August.

scroll to top icon