Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Manresa

Servidora de l’harpia

Servidora amb la representació d’una harpia, segle XIV. Museu Comarcal de Manresa.

 

Servidora amb la representació d’una harpia, segle XIV. Museu Comarcal de Manresa.

 

En l’enderroc de l’església del Carme durant la Guerra Civil van aparèixer un gran nombre de peces d’una ceràmica peculiar. Era la primera troballa important que es feia d’aquesta ceràmica decorada en verd i manganès sobre fons blanc, del primer terç del segle XIV.

En aquestes peces els elements decoratius d’arrel àrab es combinen amb la imatgeria gòtica. És el cas del plat de l’harpia: un ésser fantàstic, una sirena d’aire meitat dona meitat ocell, que podem trobar descrit en els bestiaris medievals.

scroll to top icon