Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Manresa

Lipsanoteca

Lipsanoteca procedent de Santa Maria de Lillet, segle X. Museu Comarcal de Manresa.

 

Lipsanoteca procedent de Santa Maria de Lillet, segle X. Museu Comarcal de Manresa.

 

Les lipsanoteques eren uns receptacles amb tapa que servien per contenir petites relíquies. Durant el període romànic i, com en aquest cas, preromànic, se situaven a l’interior dels altars en la consagració dels temples.

Aquesta procedeix de Santa Maria de Lillet i és excepcional per la seva forma cilíndrica i perquè és de les poques fetes en alabastre. La peça està decorada amb relleus de sanefes geomètriques i porta un text inscrit amb lletres carolíngies.

scroll to top icon