Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Manresa

Creu de la Culla

Creu de la Culla, segles XIV-XV. Escultura en pedra. Museu Comarcal de Manresa.

 

Creu de la Culla, segles XIV-XV. Escultura en pedra. Museu Comarcal de Manresa.

 

Creu de terme que estava situada vora el mas de la Culla, a Manresa, per on passava el camí ral de Barcelona. Es tracta de la part superior, formada per un capitell de vuit cares, cadascuna amb un dosseret que aixopluga un sant. Hi podem identificar les representacions de sant Pere, sant Miquel arcàngel, sant Jaume, santa Llúcia i santa Eulàlia, entre altres sants i santes que porten la palma del martiri. És probable que aquesta creu fos encarregada l’any 1413 per un canonge de la Seu. L’any 1906 es trobava en mal estat i va ser dipositada al Museu.

scroll to top icon