Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Manresa

Flagel·lació de Crist

Flagel·lació de Crist, Pere Fernández, 1620. Retaule major de l’església del Carme de Manresa. Museu Comarcal de Manresa.

 

Flagel·lació de Crist, Pere Fernández, 1620. Retaule major de l’església del Carme de Manresa. Museu Comarcal de Manresa.

 

A l’arrencada del segle XVII, el procés d’embelliment de les esglésies i l’establiment de nous ordes religiosos faran que a Manresa es conformin tallers d’escultura importants. Aquests tallers estaran actius al llarg de més de dos segles.

El retaule per a l’altar major de l’església del Carme, una de les obres més grans que es construiran, s’inicià cap al 1620. A aquest primer moment de l’encàrrec corresponen els plafons de la predel·la que va fer Pere Fernández. Aquest escultor d’origen castellà s’instal·là aquí i va desplegar tota la seva obra a l’entorn del Bages, el Berguedà i el Solsonès.

scroll to top icon