Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Manresa

Lipsanoteca

Lipsanoteca procedent de Santa Maria de Lillet, segle X

Lipsanoteca procedent de Santa Maria de Lillet, segle X

Les lipsanoteques eren uns receptacles amb tapa que servien per contenir petites relíquies. Durant el període romànic i, com en aquest cas, preromànic, se situaven a l’interior dels altars en la consagració dels temples.

Aquesta procedeix de Santa Maria de Lillet i és excepcional per la seva forma cilíndrica i perquè és de les poques fetes en alabastre. La peça està decorada amb relleus de sanefes geomètriques i porta un text inscrit amb lletres carolíngies.

scroll to top icon