Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega

Urna troncocònica, Molí d’Espígol

Urna troncocònica, ceràmica a mà, d’entre el 500-300 aC. Edifici singular A, Molí d'Espígol. Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega.

Urna troncocònica, ceràmica a mà, d’entre el 500-300 aC. Edifici singular A, Molí d'Espígol. Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega.

Peça amb un lleuger peu anular, dues nanses horitzontals de secció en cinta en la part superior de la peça i un cordó/motllura llisa horitzontal aplicada sota vora externa, destinada a sostenir i fixar la tapadora que cobria l’urna.

La decoració consisteix en quatres grups de sis bandes/filets aplicats, divergents, que parteixen dels extrems de les nanses, els dos dels extrems en forma d’ham.

scroll to top icon