Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega

Cernos del Molí d'Espígol

Cernos del Molí d’Espígol, estança 24, amb una cronologia aproximada del 200 aC. Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega.

Cernos del Molí d’Espígol, estança 24, amb una cronologia aproximada del 200 aC. Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega.

Cernos en forma de triangle de ceràmica a mà, format per tres petits vasos piriformes de base arrodonida connectats per tres conductes. La peça té la superfície brunyida.

Els cernos són vasos complexos, de tradició grega però també presents en la cultura ibèrica, als quals se’ls atorga un sentit o caràcter ritual relacionat amb algun tipus de culte domèstic per tal de realitzar libacions o sacrificis incruents.

scroll to top icon