Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de la Conca de Barberà

Bandolerisme a la Conca

Espai dedicat al bandolerisme a la Conca. Museu Comarcal de la Conca de Barberà.

 

Espai dedicat al bandolerisme a la Conca. Museu Comarcal de la Conca de Barberà.

 

La Conca i, sobretot, les muntanyes de Prades van ser escenari de les actuacions de diversos bandolers. El bandoler Perot Rocaguinarda va ser un personatge ben conegut pels seus contemporanis. Cervantes el fa aparèixer a la segona part del Quixot, quan aquest anava cap a Barcelona, i Vicenç Garcia, el “rector de Vallfogona”, li va dedicar un sonet, que és una mostra de la simpatia i admiració que el poble sentia pels bandolers.

scroll to top icon