Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Cervera

Escaparata amb la imatge de sant Lluís Gonzaga

Escaparata del segle XVIII amb la imatge de sant Lluís Gonzaga. Fotografia de Carles Aymerich / Ramon Maroto (CRBMC). MCC.

Escaparata del segle XVIII amb la imatge de sant Lluís Gonzaga. Fotografia de Carles Aymerich / Ramon Maroto (CRBMC). MCC.

Les escaparates són un testimoni important de la religiositat familiar, centrada en la devoció a certs sants que serveixen com a model de conducta personal. Van tenir una presència destacada en les cases al llarg del segle XVIII i començament del XIX. Aquesta escaparata manté l’estètica rococó, en una data tardana dins del XVIII, i reprodueix un tipus de decoració comuna a la producció catalana d’escaparates: planta trapezoïdal amb la talla coronant el moble i amb caigudes enriquint els muntants.

scroll to top icon