Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Cervera

Tetartemorion. Moneda de plata

Tetartemorion de la seca ibèrica de Sikarra, moneda de plata de finals del segle III principis del II aC. Fotografia de Joan Porredon. MCC.

Tetartemorion de la seca ibèrica de Sikarra, moneda de plata de finals del segle III principis del II aC. Fotografia de Joan Porredon. MCC.

Aquesta moneda ens aporta informació sobre una seca extremament desconeguda. El cap masculí de l’anvers és molt comú a una gran part de les encunyacions monetàries ibèriques. En canvi, la figura de les dues pròtomes de cavall amb les potes aixecades del revers és un cas únic. La inscripció demostra que el nom de l’actual comarca de la Segarra té el seu origen en la denominació ibèrica Sikarra, fet que fa recular en uns 200 anys la data fins ara acceptada per a l’origen d’aquest topònim.

scroll to top icon