Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Cervera

Escultura de sant Pau

Escultura de sant Pau, obra de Jaume Padró realitzada en terracota policromada, 1775-1803. Fotografia de Sebastià Caus. MCC

Escultura de sant Pau, obra de Jaume Padró realitzada en terracota policromada, 1775-1803. Fotografia de Sebastià Caus. MCC

A Cervera l’escultor manresà Jaume Padró, a més dels treballs realitzats a la universitat, va esculpir el rerecor de l'altar Major de la parròquia de Santa Maria i el retaule del Santíssim Misteri. Portava una activitat frenètica; el trobem treballant per a particulars o realitzant encàrrecs en altres poblacions, però també elaborant obres menors com diverses figures d'apòstols en terracota, que probablement regalaria a canvi de favors.

scroll to top icon