Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Cervera

La Cambra Alegre

Una de les estances més lluminoses de la zona noble de la casa és la que es coneix com Cambra Alegre. Fotografia de Jordi Balcells. MCC.

Una de les estances més lluminoses de la zona noble de la casa és la que es coneix com Cambra Alegre. Fotografia de Jordi Balcells. MCC.

La Cambra Alegre mostra l’estructura característica d’habitació principal i alcova. A la sala hi trobem el foc a terra i un moble rentamans que ens permet entendre els usos higiènics de la casa en un moment en què no es disposa d’aigua corrent. L’alcova amb el llit s’emmarca amb rics cortinatges que sorprenen si es pensa en el dormitori com un espai privat. Una disposició que a finals del segle XIX començarà a desaparèixer arran de les noves teories higienistes.

scroll to top icon