Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Cervera

Aiguamans

Aiguamans de ceràmica vidriada datat a principis del segle XX. MCC.

Aiguamans de ceràmica vidriada datat a principis del segle XX. MCC.

El Museu del Blat i la Pagesia conserva una rica col·lecció d’objectes que fan referència a la quotidianitat de finals del segle XIX i inicis del XX; eines i estris que decoraven la casa i que s’utilitzaven en el dia a dia d’una família pagesa. El menjador, amb tot el parament, és un dels espais més suggeridors. Aquest aiguamans o gerra de ceràmica vidriada es col·locava en una fornícula sobre una pica i contenia l’aigua per a rentar-se les mans.

scroll to top icon