Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Comarcal de Berga

Tall de Santa Cistercenca

Tall de Santa Cistercenca, segle XVI. Museu Comarcal de Berga.

 

Tall de Santa Cistercenca, segle XVI. Museu Comarcal de Berga.

 

Talla policromada d’una monja o santa cistercenca datada del segle XVI. Testimoni de la presència de dos monestirs femenins d’aquest ordre durant l’edat mitjana.

scroll to top icon