Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu-Arxiu Municipal de Calella

Rajola modernista

Peça que forma part d’un conjunt ceràmic modernista constituït per set rajoles. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Peça que forma part d’un conjunt ceràmic modernista constituït per set rajoles. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Rajola de finals del segle XIX i principis del XX d’estil modernista amb decoracions vegetals.

Forma part d’un conjunt de set peces on es representen fruites de color groc i fulles sobre un fons ocre, envoltades d’una cinta de color blau. Les rajoles d’argila com aquesta servien per decorar les parets de les cases calellenques i de tot Catalunya.

Representaven diferents motius, des de les feines tradicionals amb la finalitat de conservar la memòria del passat, fins a formes vegetals amb finalitats estètiques.

scroll to top icon