Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu-Arxiu Municipal de Calella

Teler manual

Arcaic teler manual fet de fusta que era emprat per teixir. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Arcaic teler manual fet de fusta que era emprat per teixir. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Teler manual del segle XIX fet de fusta envernissada, tot i que també es va utilitzar coure i ferro per construir-lo. Té unes nanses de cuir, una politja amb una corda i una pedra que actua de contrapès. Aquest teler és un bon exemple de la importància que la indústria tèxtil va tenir a Calella. Se sap que hi ha una altra màquina semblant a Anglaterra, on es van construir enginys tant per filar com per teixir que després es van exportar a altres països.

scroll to top icon