Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu-Arxiu Municipal de Calella

Ungüentari romà

Petit ungüentari romà del segle II aC fet d’argila. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Petit ungüentari romà del segle II aC fet d’argila. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Ungüentari romà del segle II aC fet d’argila, amb funcions funeràries o també probablement d’higiene personal. El Museu de Calella conserva una col·lecció d’ungüentaris d’uns 12 centímetres d’alçada, amb peces de fins al segle I dC. Molts d’aquests recipients mostren línies incises al voltant del coll o la boca, algunes de color negre o vermell. Els ungüentaris servien per guardar-hi tot tipus de perfums o olis corporals, i molts acabaven formant part de l’aixovar dels propietaris.

scroll to top icon