Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu-Arxiu Municipal de Calella

Plafó de Sant Jaume

L’ermita del Roser de Calella serveix de decorat per a aquest plafó del segle XIX. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

L’ermita del Roser de Calella serveix de decorat per a aquest plafó del segle XIX. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Aquest plafó de principis del segle XIX està format per cent noranta-dues rajoles i representa sant Jaume amb dos pelegrins, envoltat del paisatge calellenc, on es pot apreciar l’ermita del Roser. És obra de Joan Baptista Guivernau i està coronat per l’escut de Calella. Presenta una gran varietat cromàtica, tot i que amb un predomini del blau i dels òxids com el groc de Nàpols o el verd poma, que transmeten tranquil·litat.

scroll to top icon