Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu-Arxiu Municipal de Calella

Pindoler

Pindoler, un estri bàsic d’una farmàcia com la Barri de Calella. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Pindoler, un estri bàsic d’una farmàcia com la Barri de Calella. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Fet de fusta i metall, aquest estri per fer píndoles està format per dues peces: una fusta rectangular amb una placa metàl·lica acanalada i un mànec allargat de fusta, també acanalat, per premsar. El mànec corria sobre la peça principal on s’havia dipositat el magdaleó, que acabava tallat en parts iguals. El magdaleó és la pasta medicinal en forma de rotlle petit i prim. D’aquesta forma tan senzilla es podien fabricar les píndoles que necessitaven els malalts que acudien a la farmàcia Barri.

scroll to top icon