Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu-Arxiu Municipal de Calella

Àmfora romana

Àmfora romana dissenyada per ser transportada en rutes comercials marítimes. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Àmfora romana dissenyada per ser transportada en rutes comercials marítimes. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Àmfora romana d’argila tornejada utilitzada per al comerç marítim en una zona de constants intercanvis de productes com era l’espai de la Mediterrània. L’àmfora té la configuració adequada per poder ser transportada: àmplies nanses i una part baixa estreta per facilitar l’emmagatzematge durant el viatge. Les àmfores ceràmiques van ser elaborades a gran escala, i moltes eren reutilitzades per a la construcció de teules o canalitzacions d’aigua. Aquesta peça del Museu de Calella presenta un bon estat de conservació.

scroll to top icon