Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Arxiu de Santa Maria

Secció museística de les Santes

Fotografia de la Secció museística de les Santes. Autor: Ramon Manent.

Fotografia de la Secció museística de les Santes. Autor: Ramon Manent.

Situada a l’antiga sagristia de la capella de les Santes i a les dependències que abans eren magatzem, aquesta secció museística explica la tradició de més de tres segles que ha fet de les santes Juliana i Semproniana les patrones de Mataró.

Aquesta tradició s’inicià quan a finals del segle XVII el frare Joan Gaspar Roig publicà un catàleg de sants i santes del Principat i feu conèixer que les dues Santes, les relíquies de les quals es conservaven al monestir de Sant Cugat del Vallès, eren naturals de l’antiga Iluro. Mataró, d’acord amb l’espiritualitat de l’època, de seguida les va sentir com a pròpies i engegà un procés per aconseguir part de les relíquies, designi assolit l’any 1772. I com a culminació, l’any 1852, prèvia consulta popular, les Santes van ser proclamades patrones de la ciutat.

L’espai aplega una mostra de documents, objectes, imatges, ornaments litúrgics, reliquiaris, gravats, programes, cartells, etc., tot relacionat tant amb el culte com amb la festa de les Santes.

Destaquem l’urna amb la qual van arribar les relíquies l’any 1772; els cartons amb la representació de la vida de les Santes, obra de Joan Carles Panyó, mostra extraordinària d’art efímer barroc; el tabernacle d’argent de 1827 o l’acta de votació per proclamar les Santes com a patrones l’any 1852.

scroll to top icon