Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

Monestir de Sant Esteve de Banyoles

Vista de la vila de Banyoles des de dalt del campanar de l’església del monestir de Sant Esteve de Banyoles.

Vista de la vila de Banyoles des de dalt del campanar de l’església del monestir de Sant Esteve de Banyoles.

El monestir de Sant Esteve, fundat l’any 812, és un dels cenobis benedictins més antics de Catalunya i l’origen de la ciutat de Banyoles. Fou bastit al damunt d’un antic temple tardoromà, del qual encara es conserven vestigis al subsòl. La primera referència documental coneguda és un diploma del rei Lluís el Pietós de l’any 822, que atorgava immunitat al monestir i li confirmava la propietat de l’estany i de les seves aigües.

Al llarg de l’edat mitjana i l’època moderna, el conjunt patí nombroses destruccions que provocaren que es reconstruís i reformés en diverses ocasions. Per aquest motiu l’aspecte actual del monestir respon majoritàriament a un estil neoclàssic (segle XVIII). Els últims monjos benedictins del monestir foren definitivament exclaustrats arran de la desamortització del 1835.

Del conjunt, destaca l’església, de nau central amb tres absis, el campanar coronat per un cupulí i el magnífic claustre de dues plantes.

NNITAQAT

<p>Vista de la fa&ccedil;ana de l&rsquo;esgl&eacute;sia de Sant Esteve.</p>
L’església
L’església
<p>Claustre neocl&agrave;ssic del monestir, amb el pou al centre.</p>
El claustre
El claustre
<p>Vista d&rsquo;una de les depend&egrave;ncies del monestir que acull avui dia l&rsquo;arqueta de Sant Martiri&agrave;.</p>
La sala de l’arqueta
La sala de l’arqueta

ṚEHWAYEJ

<p>Detall frontal de l&rsquo;arqueta de Sant Martiri&agrave; una vegada restaurada,&nbsp;mitjan segle XV. Monestir de Sant Esteve de Banyoles. Museu Arqueol&ograve;gic Comarcal de Banyoles.</p>
Arqueta de Sant Martirià
Arqueta de Sant Martirià
<p>Imatge frontal de les quatre sepultures que formen el&nbsp;<em>Carner dels abats.</em> Monestir de Sant Esteve de Banyoles. Museu Arqueol&ograve;gic Comarcal de Banyoles.</p>
El Carner dels abats
El Carner dels abats
<p>Detall de la pintura mural de la forn&iacute;cula g&ograve;tica,&nbsp;segle XVIII. Monestir de Sant Esteve de Banyoles. Museu Arqueol&ograve;gic Comarcal de Banyoles.</p>
Fornícules pintades
Fornícules pintades
<p>Detall de dues escenes del retaule, amb la mort i l&rsquo;Assumpci&oacute; de Maria, segle XV. Fotografia de Baldiri Barat. Monestir de Sant Esteve de Banyoles. Museu Arqueol&ograve;gic Comarcal de Banyoles.</p>
Retaule de Nostra Senyora de l
Retaule de Nostra Senyora de l’Escala

RXAṚITA

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.museusdebanyoles.cat
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
macb@ajbanyoles.org
scroll to top icon